Ερχομαι σε επαφή

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λάβετε υπόψη ότι η φόρμα αιτήματος προορίζεται για επαγγελματίες του ιατρικού τομέα. Ζητήστε ένα ραντεβού με τον περιφερειακό διευθυντή σας για να επιδείξετε ή να εξηγήσετε περαιτέρω το σύστημα InsuJet™.

Επικοινωνήστε μαζί μας