Welkom bij InsuJet™

U kunt in Nederland de InsuJet bestellen.

U kunt deze verkrijgen via een service apotheek in uw regio,

wanneer u een doktersrecept heeft: Service Apotheek.

 

Raadpleeg hiervoor uw huisarts of diabetesverpleegkundige.

Mochten zij vragen hebben, wij kunnen deze vragen

beantwoorden per email via info@insujet.com of telefonisch

via 020 3160 140. Mensen met een naaldfobie komen vaak in

aanmerking voor een recept, maar ook mensen zonder

naaldfobie kunnen proberen een recept te verkrijgen.

 

Mocht u geen recept krijgen, dan kunt u er ook voor kiezen

om direct bij ons de InsuJet™ te bestellen. Ga hiervoor naar de

volgende link: InsuJet™ startpakket. Betrek wel altijd je

diabetesverpleegkundige in uw keuze voor de InsuJet™.