Partnerzy i
specjaliści medyczni

Szeroki zbiór dowodów potwierdza skuteczność InsuJet™.

Przyjrzyj się dokładniej badaniom, które przemawiają za jego korzyściami.

Raporty już dostępne. Przeczytaj dowody kliniczne.

Dorośli pacjenci z nadwagą lub otyłością (BMI ≥25 i ≤40 kg/m2) z cukrzycą typu 1 (n = 10) lub cukrzycą typu 2 leczoną insuliną (n = 10) zostali włączeni do randomizowanego, kontrolowanego, naprzemiennego badania nauka. W dwóch osobnych przypadkach pacjenci zostali poinstruowani, aby zmniejszyć dawkę (dawki) insuliny w celu uzyskania znacznej hiperglikemii (18–23 mmol/l). Następnie insulinę aspart podawano albo przez wstrzyknięcie strumieniowe, albo za pomocą konwencjonalnego wstrzykiwacza, w dawce opartej na oszacowanej indywidualnej wrażliwości na insulinę. Profile farmakodynamiczne i farmakokinetyczne uzyskano na podstawie poziomów glukozy i insuliny w osoczu, mierzonych przez 6 godzin po wstrzyknięciu. Wywnioskowano, że podanie szybko działającej insuliny poprzez wstrzyknięcie strumieniowe powoduje szybszą korektę zaznaczonej hiperglikemii u pacjentów z nadwagą lub otyłością z cukrzycą wymagającą insuliny.

Wstrzykiwacze strumieniowe umożliwiają bezigłowe podawanie insuliny. Celem badania było porównanie tolerancji i preferencji urządzenia do podskórnego podawania insuliny aspart za pomocą wstrzykiwacza z wstrzykiwaczem w otwartym, randomizowanym, krzyżowym badaniu pilotażowym.

W tym małym badaniu pilotażowym urządzenia były podobne w skoku glikemii w obszarze pod krzywą stężenie glukozy w funkcji czasu skorygowaną względem wyjściowego poziomu glukozy i wchłaniania insuliny. Urządzenia były podobne pod względem preferencji uczestników i względnego bólu związanego z wstrzyknięciem.

Stwierdzono, że podskórne wstrzyknięcie insuliny aspart było dobrze tolerowane.

Badania zaciskowe wykazały, że wchłanianie i działanie szybko działającej insuliny jest szybsze przy wstrzyknięciu za pomocą wstrzykiwacza strumieniowego niż po podaniu za pomocą konwencjonalnego wstrzykiwacza. W celu ustalenia, czy te zmiany farmakokinetyczne występują również u pacjentów z cukrzycą i korzyści poposiłkowej kontroli glikemii, porównano profile farmakologiczne podawania insuliny we wstrzyknięciu strumieniowym z konwencjonalnym wstrzykiwaczem insuliny po standaryzowanym posiłku u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2. Wyniki wykazały, że podawanie insuliny przez wstrzyknięcie strumieniowe skutkowało krótszym czasem do osiągnięcia szczytowego poziomu insuliny w osoczu i zmniejszonym obciążeniem hiperglikemicznym podczas pierwszej godziny w porównaniu z podawaniem konwencjonalnym. Wstrzyknięcie strumieniowe nie zmniejszyło jednak istotnie obciążenia hiperglikemicznego w okresie 5 godzin później. Nic nie wskazywało na to, że wstrzykiwacz działał inaczej u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2.

Stwierdzono, że znacznie szybsze wchłanianie insuliny po podaniu przez wstrzykiwacz przełożyło się na istotne, choć niewielkie, zmniejszenie poposiłkowych hiperglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2. Poprawa wczesnej kontroli glikemii poposiłkowej może być szczególnie korzystna dla pacjentów, którzy mają trudności z ograniczeniem poposiłkowych wahań glikemii.

W badaniu euglikemicznej klamry glikemicznej na zdrowych ochotnikach wykazano, że zastosowanie wstrzykiwaczy strumieniowych zamiast konwencjonalnych pisaków znacznie poprawiło profile czasu działania szybko działających analogów insuliny. Tutaj sprawdzono, czy takie profile zostały zmodyfikowane przez wskaźnik masy ciała (BMI) i powiązane parametry masy ciała, porównując podawanie insuliny przez wstrzyknięcie strumieniowe z podawaniem za pomocą konwencjonalnego wstrzykiwacza w podgrupach zdefiniowanych przez BMI, stosunek talii do bioder, obwód talii i insulinę.

Po podaniu konwencjonalnym czas do osiągnięcia maksymalnego poziomu insuliny (T-INSmax) wystąpił 31,1 [95% przedział ufności (CI) 13,7–48,5] minut później, a czas do maksymalnego zapotrzebowania na glukozę (T-GIRmax) 56,9 (95% CI 26,6–87,3) minut później u osób bardziej otyłych (BMI > 23,6 kg/m2) niż u osób szczupłych (BMI < 23,6 kg/m2). W przeciwieństwie do tego, T-INSmax i T-GIRmax były podobne u osób z wysokim i niskim BMI, gdy insulina była podawana we wstrzyknięciu strumieniowym. Stwierdzono, że zastosowanie wstrzyknięcia strumieniowego do podawania insuliny może być szczególnie korzystne dla osób z wyższym masa ciała.

Badania kliniczne InsuJet™, przeprowadzone przez renomowany holenderski szpital akademicki, przeprowadzono w celu porównania profilu farmakologicznego podawania insuliny aspart przez wstrzyknięcie strumieniowe z profilem za pomocą konwencjonalnego wstrzykiwacza insuliny. Wyniki wykazały, że czas do osiągnięcia maksymalnego GIR był znacznie krótszy, gdy insulina była wstrzykiwana za pomocą wstrzykiwacza strumieniowego, w porównaniu z konwencjonalnym podawaniem wstrzykiwacza. Podobnie skrócił się czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia insuliny, a maksymalne stężenie insuliny uległo zwiększeniu. Podawanie insuliny wstrzykiwacza strumieniowego skróciło czas do 50% utylizacji glukozy. Nie zmierzono różnic w maksymalnym GIR, całkowitym wchłanianiu insuliny lub całkowitym działaniu insuliny między dwoma urządzeniami.

Wyciągnięto wnioski, że podawanie insuliny aspart przez wstrzyknięcie strumieniowe zwiększa wchłanianie insuliny i skraca czas działania obniżającego stężenie glukozy . Profil ten bardziej przypomina schemat wydzielania endogennej insuliny i może pomóc w osiągnięciu lepszego pokrycia insuliną w posiłkach oraz korekcji poposiłkowych wahań stężenia glukozy.

Kluczowe informacje o InsuJet™ dla lekarzy

ISO

Kliknij obraz, aby pobrać certyfikat ISO 13485:2016, QMS

CE

Kliknij obraz, aby pobrać certyfikat CE/EC 0459.

40+

InsuJet™ Kraje

3

Biura Global InsuJet™

25+

Partnerzy InsuJet™

Certyfikaty krajowe

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Kliknij obraz, aby zobaczyć plik pdf naszego lokalnego certyfikatu dotyczącego handlu sprzętem medycznym.

Bezigłowe podawanie insuliny

InsuJet™ działa poprzez wypychanie cieczy pod wysokim ciśnieniem przez mały otwór w z przodu dyszy, ciecz uzyskuje wystarczającą prędkość i ciśnienie, aby przejść przez skórę. W tkance podskórnej płyn podąża ścieżką najmniej opór, który zapewnia dobre rozprowadzanie cieczy.

Jeden rozmiar pasuje do wszystkich
Lub lepiej, jeden InsuJet™ jest odpowiedni dla każdego rozmiaru, płci lub wieku pacjenta. InsuJet™ może być szczególnie korzystny dla osób z wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI).

Wysiłek zespołowy

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie z regionalnym kierownikiem lub dystrybutorem w celu zademonstrowania lub dalszego wyjaśnienia systemu InsuJet™.

Partnerzy dystrybucji e-commerce

InsuJet™ współpracuje z 10XCREW, naszym partnerem dystrybucyjnym, w celu realizacji zamówień wysyłanych do regionów Azji/Pacyfiku, UE i MENA. Więcej informacji na temat 10XCREW można znaleźć na stronie www.10xcrew.com

Informacje dotyczące InsuJet™ Wyjaśnienie dotyczące zamierzonego zastosowania, InsuJet™ Zamierzone populacje pacjentów, Ostrzeżenia, Przeciwwskazania InsuJet™, Przewodnik wyboru miejsca podania InsuJet™, Informacje dotyczące bezpieczeństwa InsuJet™ oraz Możliwe działania niepożądane InsuJet™.

Informacje o danych klinicznych InsuJet™, korzyści kliniczne, podsumowanie badań klinicznych.

Informacje na temat historii rynku InsuJet™, opinie i kluczowe wnioski z ankiety wśród użytkowników InsuJet™ oraz dalsze działania związane z InsuJet™ PMS.

Informacje na temat historii projektowania InsuJet™ i testów użyteczności InsuJet™.

Informacje na temat kompatybilności InsuJet™, adapterów InsuJet™ oraz danych dotyczących kompatybilności insuliny.

Informacje o kosztach insulinoterapii i gospodarowaniu odpadami ostrymi.

Zacznij korzystać z
bezigłowego systemu wstrzykiwania insuliny
.

ISO 13485

CERTYFIKAT CE

TGA

ZDROWIE KANADA

OBJĘTE NHS

Zastrzeżenia:

01. Zgodne typy insuliny: ludzka i zwierzęca; Insuliny szybko działające (bolus); Szybko działające analogi insuliny; zwykła insulina ludzka; insuliny podstawowe; o pośrednim działaniu, powszechnie: NPH/izofan; Długodziałające, powszechnie: Glargine, detemir, degludec; Premiksy (np. 30/70).

  02. W ankiecie wśród użytkowników 78% respondentów odpowiedziało, że poleciłoby InsuJet™ innym.

  03. W ankiecie użytkowników 40% respondentów odpowiedziało, że zauważyło, że używa mniej insuliny.

  04. Bezigłowe wstrzykiwanie szybko działającej insuliny poprawia wczesną poposiłkową kontrolę stężenia glukozy u pacjentów z cukrzycą. Opieka diabetologiczna, październik 2013 r.

  05. Wskaźnik masy ciała i skuteczność wstrzykiwania bezigłowego do podawania szybko działających analogów insuliny, analiza post hoc. Cukrzyca, otyłość i metabolizm, lipiec 2012 r.

  06. Ulepszony profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny szybko działającej insuliny dzięki technologii bezigłowego wstrzykiwania strumieniowego. Opieka diabetologiczna, sierpień 2011

  07. Badanie pilotażowe mające na celu zbadanie tolerancji i preferencji urządzeń w cukrzycy typu 1 insuliny Apart podawanej przez InsuJet™ w porównaniu z iniekcją podskórną. Technologia i terapia cukrzycy, 2014.

  08. Zobacz Analiza kosztów pokładu medycznego — Ameryka Północna, 2022 r. dostępna na stronie Partnera.

  09. Obliczono przy 4 wstrzyknięciach dziennie za pomocą igły podskórnej. 4 wstrzyknięcia dziennie, każdego dnia w roku, to aż 1460 igieł rocznie zaoszczędzonych od użytkowania.

  *. InsuJet™ jest skalibrowany dla insulin U-100

  **. Rozstaw igieł 26-27 jest powszechnie stosowany do wstrzyknięć podskórnych i ma średnicę około 0,40 - 0,45 mm. Otwór dyszy InsuJet™ ma średnicę około 0,15 mm, co jest znacznie mniejsze niż w przypadku konwencjonalnych rozmiarów igieł stosowanych do podskórnych wstrzyknięć insuliny.

  ***. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov PMID:18820853