Återbetalningspolicy

För kvalificerade produkter har du upp till 14 kalenderdagar på dig från det att du tar emot dina varor på dig att initiera en retur.

Begränsad garanti

Det nålfria injektionssystemet lnsuJet™ garanteras av European Pharma Group BV. Inte av återförsäljaren från vilken den köptes, till den ursprungliga kund-köparen mot användning av defekta material och felaktigt utförande under en period av ett (1) år från inköpsdatumet förutom enligt vad som anges nedan.
Om något sådant fel uppstår inom denna tid, kommer European Pharma Group BV att reparera eller byta ut produkten. För att kvalificera sig för garantin ska produkten returneras till återförsäljaren, med originalfakturan och ett ifyllt garantikort, inom trettio (30) dagar efter datumet för upptäckten av det påstådda felet.
European Pharma Group BV:s hela skyldighet under denna garanti är begränsad till reparation eller utbyte av produkten för alla lnsuJet™-enheter som visar sig vara defekta inom garantiperioden.
European Pharma Group BV kommer inte att hållas ansvarigt för något påstått garantibrott som, som ett resultat av European Pharma Group BV:s inspektion, European Pharma Group BV rimligen fastställer att det har uppstått från en orsak som inte täcks av denna garanti.
Denna garanti gäller inte för någon produkt som har använts i strid med instruktionerna för användning av produkten eller för någon produkt som har försummats, ändrats, missbrukats eller använts för ett annat ändamål än det för vilket den tillverkades.
Denna garanti gäller inte för skador eller defekter som orsakats av obehörig reparation eller användning av icke auktoriserade delar. Inga ytterligare uttryckliga garantier ges. European Pharma Group BV frånsäger sig alla uttryckliga garantier som inte anges i denna begränsade garanti.
Alla underförstådda garantier, inklusive de för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, begränsas härmed till ett (1) år från inköpsdatumet. Åtgärderna som anges i denna garanti är de enda åtgärder som är tillgängliga för någon person för brott mot garantin.
European Pharma Group BV ska inte ha något ansvar gentemot någon person för några oförutsedda skador, följdskador eller speciella skador, medicinska eller på annat sätt, som uppstår i samband med användningen av lnsuJet™-systemet, oavsett om ett anspråk på sådana skador är i enlighet med ett kontrakt , skadestånd, vårdslöshet eller annan teori.