Teruggavebeleid

Voor in aanmerking komende producten heeft u tot 14 kalenderdagen vanaf het moment dat u uw artikel(en) heeft ontvangen om een ​​retourzending te starten.

Beperkte garantie

Het InsuJet™ naaldloze injectiesysteem wordt gegarandeerd door European Pharma Group BV. Niet door de dealer van wie het is gekocht, aan de oorspronkelijke klant-koper tegen het gebruik van defecte materialen en gebrekkig vakmanschap gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum, behalve zoals hieronder bepaald.
Als een dergelijk defect binnen deze tijd optreedt, zal European Pharma Group BV, naar haar mening, het product repareren of vervangen. Om voor garantie in aanmerking te komen, moet het product binnen dertig (30) dagen na de datum van ontdekking van het vermeende gebrek, met de originele factuur en een ingevulde garantiekaart aan de dealer worden geretourneerd.
De volledige verplichting van European Pharma Group BV onder deze garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het product voor elk InsuJet™-apparaat dat defect blijkt te zijn binnen de garantieperiode.
European Pharma Group BV is niet verantwoordelijk voor enige vermeende schending van de garantie waarvan European Pharma Group BV, als resultaat van inspectie door European Pharma Group BV, redelijkerwijs vaststelt dat deze is ontstaan ​​door een oorzaak die niet door deze garantie wordt gedekt.
Deze garantie is niet van toepassing op een product dat is gebruikt in strijd met de instructies met betrekking tot het gebruik van het product of op een product dat is verwaarloosd, gewijzigd, misbruikt of gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bedoeld. werd vervaardigd.
Deze garantie is niet van toepassing op enige schade of defect veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of het gebruik van ongeautoriseerde onderdelen. Er worden geen extra uitdrukkelijke garanties gegeven. European Pharma Group BV wijst alle uitdrukkelijke garanties af die niet in deze beperkte garantie zijn vermeld.
Impliciete garanties, inclusief die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden hierbij beperkt tot één (1) jaar vanaf de aankoopdatum. De rechtsmiddelen uiteengezet in deze garantie zijn de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor een persoon voor schending van de garantie.
European Pharma Group BV is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor enige incidentele, gevolg- of speciale schade, medisch of anderszins, die optreedt in verband met het gebruik van het InsuJet™-systeem, ongeacht of een claim voor dergelijke schade op grond van een contract is , onrechtmatige daad, nalatigheid of andere theorie.